HX

 

 

Home | Search | Forum | Login | Register | About/Contact

Country News People Culture Book Store Live Chat
Country News People Culture
 
  

 


 Home> Article

Happy Haitian Mothers Day - Bòn Fèt Tout Manman Ayisyèn

May 31, 2009
Posted By:patrickbest

End of Article

HaitiXchange

Manno Charlemagne - Manman


Kreyòl
Chak pèp chwazi yon moman pou onore Manman yo ki jwe yon wòl enpòtan nan sosyete a sitou nan domenn edikasyon.

Jounen dimanch 31 sa an Ayiti se fèt manman. Kontrèman ak pèp ameriken-an ki fete manman nan dezyèm dimanch mwa me. An Ayiti se dènye dimanch mwa youn nan pi gwo senbòl pou konnen fèt manman se ti panye flè moun ap vann tout kote ak diferan koulè, pou tache sou rad nou, ke yo rele Flè dè Mè.

Gen Flè dè Mè woz ou wouj ki senbolize manman nou vivan e Flè dè Mè blanch ou mov ki senbolize manman nou mouri. Nou menm nan HaitiXchange, nou salye tout manman Ayisyèn e di yo yon gwo kout chapo pou yo, manman pòv kou manman rich, manman nwa kou manman blanch, pou nou di yon bòn fèt ak tout Manman Ayisyèn. 


English
All people choose a time to honor their mothers who play such an important role in society.

May 31st is Mother’s Day in Haiti. Unlike Americans who celebrate it during the second week of May, Haitians always celebrate on the last Sunday of the month. One of the most important symbols which lets people know it is Mother’s Day are little baskets of flowers (known as Mothers’ Flowers) which are for sale everywhere and come in various colors and are to be pinned on clothing.

Rose or red flowers mean your mom is alive. White or purple flowers mean your mother has passed. We at HaitiXchange take our hats off to all Haitian mothers, rich and poor, white and black, and wish them all a Happy Mother’s Day.

Bòn fèt ak tout manman. Sante, jwa, lanmou ankò yon lòt fwa lanmou pou nou tout.

End of Article

The regular HX comments section below will remain for a little while for those who rather not comment via Facebook.

Comments Page 1 of 4 pages  1 2 3 >  Last »
Comments
Comment

fatloss || 09/11 || 03:51 AM

An n ba yo lanmou, ak respè, ak rekonesans: se sa yo plis renmen jwenn nan men nou. An n démontre yo sa chak jou nan ane a pou fèt la ka pi bèl nan je yo lè dènye dimanch mwa'd me a rive. Ban m TI-FLÈ WOUJ mwen, madanm!!! best identity theft companies


Comment

Car Insurance || 09/09 || 06:58 PM

Its really great article as it is written about the of mother and mother day. Great


Comment

Elizabeth Bay || 09/09 || 03:21 PM

his trick lets you use the audio dongle that comes with the Touch Pro for video out without modifying anything


Comment

Tattoo Designs || 09/08 || 06:47 PM

I believe Haiti is a beautiful country although there is abundant poverty. I have heard that the people are as friendly as anywhere in the world. I would love to visit.


Comment

Buy colon cleanse || 09/08 || 04:48 AM

This is really good site to watch.thanku for shareing the posts.


Comment

anti-aging || 09/05 || 06:13 AM

good site..Thanku for shareing the posts.


Comment

fatloss || 09/04 || 05:25 AM

Wow some awful comments. Ban that creep! SEO Services


Comment

fatloss || 09/03 || 02:21 AM

An n démontre yo sa chak jou nan ane a pou fèt la ka pi bèl nan je yo lè dènye dimanch mwa'd me a rive. Ban m TI-FLÈ WOUJ mwen, madanm!!! id protect services


Add a Comment - Di Sa'w Vle!
Commenting is not available in this weblog entry.